The European Smallsat Launch Site
Andøya Space Center (ASC) is developing a launch complex in northern Norway to serve the growing market for small satellites in low-earth orbit. Building upon extensive experience in suborbital launch operations, the orbital launch capability will be offered from a new site on Island of Andøya, specifically selected to provide direct access to polar and sun-synchronous orbits.
  • Rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse AS

    I forbindelse med søknaden til norske myndigheter om å etablere et kommersielt utskytningssted for satellitter har vi engasjert selskapet Samfunnsøkonomisk Analyse AS til å utarbeide en rapport om de regionale ringvirkningene av en slik etablering.

  • Europas første spaceport bør ligge i Norge

    Målsettingen til Andøya Spaceport er på kommersielt grunnlag å skyte opp bæreraketter med små satellitter fra Andøya innen utgangen av 2020. Andøya Space Center AS (ASC) søker om utvidelse av egenkapitalen på opptil 1 300 mill. kroner for etablering av oppskytningsbasen gjennom datterselskapet Andøya Spaceport AS (ASP).

  • In-depth report about Andøya Spaceport

    A five minute documentary showcasing Andøya Spaceport. Produced by IAC TV, as shown at the conference.