Rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse AS

I forbindelse med søknaden til norske myndigheter om å etablere et kommersielt utskytningssted for satellitter har vi engasjert selskapet Samfunnsøkonomisk Analyse AS til å utarbeide en rapport om de regionale ringvirkningene av en slik etablering.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her:

R4-2019 Regionale ringvirkninger av å etablere Andøya Spaceport (PDF)