Allmøte planprosess Andøya Spaceport – Konsekvensutredninger Børvågen og Bømyra

Andøya Space Center inviterer herved til allmøte i forbindelse med områderegulering for Børvågen og Bømyra for å legge til rette for oppskytning av satellitter fra Andøya.

Tema for allmøtet er framlegg av konsekvensutredninger, status planområder Børvågen og Bømyra, tiltaksomfang og framdrift mot sluttbehandling høsten 2019.

Under møtet blir det informasjon om status og framdrift i planarbeidet og resultater fra konsekvensutredninger. Møtet avsluttes med spørsmål og diskusjon og mulighet for videre innspill om befolkningens interesser og verdier.

Sted:                     Nordmela Grendehus

Dato:                    Mandag 08. april 2019

Tidspunkt:          kl. 1800 – 2000

Møtet avholdes i samarbeid med Andøy Kommune.