Kartlegging av grunnforhold

Multiconsult, et av Norges ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering, holder nå på med å kartlegge grunnforholdene i det området hvor Andøya Spaceport sikter på å bygge.

I tillegg blir sjøbunnen utenfor Børvågneset kartlagt for å gi nødvendig dokumentasjon for prosjekteringen av en fremtidig utskytningsrampe.

Alle grunneiere i området er informert og har gitt samtykke i forkant. Arbeidet er planlagt å være ferdig i løpet av uke 19.