Kartlegging av grunnforhold

Multiconsult, et av Norges ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering, holder nå på med å kartlegge grunnforholdene i det området hvor Andøya Spaceport sikter på å bygge.

 

Allmøte planprosess Andøya Spaceport – Konsekvensutredninger Børvågen og Bømyra

Andøya Space Center inviterer herved til allmøte i forbindelse med områderegulering for Børvågen og Bømyra for å legge til rette for oppskytning av satellitter fra Andøya.

 

Europe’s first spaceport should be placed in Norway

If Andøya Space Center succeed in establishing Andøya Spaceport, Norway can take a strategic position in the European space industry.

 

Stilling ledig: prosjektkoordinator

Vi søker etter en prosjektkoordinator med høy planmessig og tverrfaglig erfaring og gode samarbeidsevner.

 

Rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse AS

I forbindelse med søknaden til norske myndigheter om å etablere et kommersielt utskytningssted for satellitter har vi engasjert selskapet Samfunnsøkonomisk Analyse AS til å utarbeide en rapport om de regionale ringvirkningene av en slik etablering.

 

Europas første spaceport bør ligge i Norge

Målsettingen til Andøya Spaceport er på kommersielt grunnlag å skyte opp bæreraketter med små satellitter fra Andøya innen utgangen av 2020. Andøya Space Center AS (ASC) søker om utvidelse av egenkapitalen på opptil 1 300 mill. kroner for etablering av oppskytningsbasen gjennom datterselskapet Andøya Spaceport AS (ASP).

 

Meet us at IAC 2018

A delegation from Andøya Spaceport will be attending the 2018 IAC conference in Germany