Møter og rapporter

Møter, 2017

MøteDeltakelseDato
Infomøte Andøy Kommune, planavdKommunen31.05.17
Innledende folkemøte / infomøteOffentlig31.05.17
Oppstartsmøte Andøy KommuneKommunen15.09.17
GrunneiermøteGrunneiere18.09.17
Regionalt planforum, BodøMyndigheter12.10.17
Folkemøte 1 – planvarsel, -program og -områderOffentlig17.10.17

Møter, 2018

MøteDeltakelseDato
Planmøte 2 – Andøy KommuneKommune22.02.18
Folkemøte 2, etter merknadsbehandlingOffentlig04.06.18
GrunneiermøteSærmøte19.11.18
Møte med DSB Myndigheter 13.12.18

Møter, 2019

MøteDeltakelseDato
Planmøte 3 – Andøy KommuneKommune21.02.19
Dialogmøte SVV – Nasjonal turistvegMyndigheter07.03.19
Planmøte 4, Andøy KommuneKommune18.03.19
GrunneiermøteSærmøte20.03.19
Dialogmøte SVV – Nasjonal turistvegMyndigheter28.03.19
Kommunestyret, etter konsekvensutredningKommune08.04.19
Folkemøte 3, etter konsekvensutredningOffentlig08.04.19
Fiskerinæringen lokaltSærmøte05.05.19
Fiskerinæringen lokalt og regionaltSærmøte08.05.19
Regionalt planforum, BodøMyndigheter09.05.19
Hytteeiere som blir berørt av interim utskytningsrampeSærmøte20.05.19
Miljødirektoratet Myndigheter 28.05.19
Fiskerinæringen lokaltSærmøte29.05.19
KystverketMyndigheter24.06.19
LuftfartstilsynetMyndigheter25.06.19
Fiskerinæringen lokalt, regionalt og nasjonaltSærmøte26.06.19

Høringsdokumenter

Forslag til planprogram. Områderegulering for Andøya Spaceport. Børvågen, Andøy kommune. Andøy kommune/Andøya Space Center, 01.11.2017

Fagrapporter etter KU-forskrift og håndbok V712

 1. Andøya Spaceport, samfunnsfaglig vurdering, Børvågen, Norconsult 2019
 2. Andøya Spaceport, fagrapport fiskeri, Børvågen, Norconsult 2019
 3. Andøya Spaceport, fagrapport støy, Børvågen, Norconsult 2019
 4. Andøya Spaceport, fagrapport forurensing, Børvågen, Norconsult 2019
 5. Andøya Spaceport, fagrapport friluftsliv, Børvågen, Norconsult 2019
 6. Andøya Spaceport, fagrapport naturmangfold, Børvågen, Norconsult 2019
 7. Andøya Spaceport, fagrapport kulturarv, Børvågen, Norconsult 2019
 8. Andøya Spaceport, fagrapport naturressurser, Børvågen, Norconsult 2019
 9. Andøya Spaceport, fagrapport landskapsbilde, Børvågen, Norconsult 2019
 10. Andøya Spaceport, fagrapport folkehelse, Børvågen, Norconsult 2019

Temarapporter og fagnotat

 1. Andøya Spaceport temarapport geoteknikk, Børvågen Norconsult 2019
 2. Andøya Spaceport temarapport, ROS, Børvågen Norconsult 2019
 3. Andøya Spaceport fagnotat trafikkanalyse, Børvågen Norconsult 2019
 4. Andøya Spaceport fagnotat, marinteknikk, Børvågen Norconsult 2019
 5. Andøya Spaceport fagrapport skredfarevurdering med vedlegg Norconsult 2019
 6. Andøya Spaceport fagnotat, etappeplan masseuttak
 7. Andøya Spaceport merknadsbehandling, Børvågen Norconsult 2019
 8. Andøya Spaceport. Safety summary. Reference Document for the use by Norconsult. 2018
 9. Rapport nr. 4-2019 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
 10. Andøya Spaceport sammenstillingsrapport, Børvågen Norconsult 2019
 11. Andøya Spaceport, referat dialogkonferanse, Norconsult 2017

Kart, tegningsvedlegg og planbestemmelser

 1. Plankart Andøy kommune 2019
 2. Illustrasjonsplan Hensynssoner Pbl § 12-6 og § 12-7, 2 ledd
 3. Andøya Spaceport Situasjonsplan for Børvågen, Norconsult 2019
 4. Andøya Spaceport Vann og avløp skisseplan Norconsult 2019
 5. Andøya Spaceport_Vegløsning Skisseplan Norconsult 2019