Tidslinje

Juli 2019

 • Alle konsekvensutredningene offentliggjøres

August 2019

 • Behandling i formannskapet og kommunestyret
 • Planforslaget sendes ut på høring, 6 ukers høringsfrist

Oktober – desember 2019

 • Forventet svar fra politisk hold og rammer for etableringen
 • Etablering av interim utskytningsrampe
 • Valg av partnere og leverandører av bæreraketter
 • Planlagt utvelgelse av arkitekter, entreprenører og lignende

2020

 • Etablering av infrastruktur
 • Første testutskytning fra interim utskytningsrampe

2021

 • Første kommersielle utskytninger fra interim utskytningsrampe

2022 – 2023

 • Gradvis økning i antall årlige utskytninger

2024

 • Første år med full drift ved Andøya Spaceport, og det legges til grunn 24 utskytninger årlig.